บันทึกข้อตกลงปี 2565

ประเด็นท้าทาย

ประเด็นท้าทาย เรื่อง พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้แบบ blended โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ SEAL เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนจ่าการบุญ

กลับหน้ารายการผลงาน   กลับหน้าหลัก

แฟ้มสะสมผลงานครูออนไลน์ เป็นการจัดระเบียบผลงานเพื่อใช้ควบคู่กับเอกสารอื่น ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าชมแฟ้มผลงานครูของครูแชมป์นะครับ

บันทึกข้อตกลงปี 2565 และประเด็นท้าทาย
Tagged on: