แฟ้มบันทึกการสะสมผลงานรูปแบบออนไลน์

นายพิริยะ ตระกูลสว่าง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์

เข้าสู่หน้ารวมข้อมูล
คณะกรรมการ Login ด้วย User ที่แจ้งในข้อมูลครับ
แฟ้มผลงานครูปีการศึกษา 2567
แฟ้มผลงานครูรวมทุกปีการศึกษา
แฟ้มผลงานครู รวมทุกปีการศึกษา

หน้าที่ของครู

“…… ผู้ที่เป็น ครู จะต้องนึกถึงความรับผิดชอบ เพราะว่าถ้าเป็นครูแล้ว ลูกศิษย์จะต้องนับถือได้ ต้องวางตัวให้เหมาะสมกับที่เป็นครู ไม่ใช่วางตัวอย่างหนึ่งแล้วมาสอนอีกอย่างหนึ่ง ….”

พระราชดำรัส พระราชทานเนื่องในวันการศึกษาสัมพันธ์ ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ๑๕ มีนาคม ๒๕๑๒

แม้เหนื่อยยาก ลำบากสักเพียงไหน ด้วยหัวใจความเป็นครูมิสูญสิ้น ปณิธานสร้างดาวจากก้อนดิน ให้ลูกศิษย์ ได้โบยบิน สู่หลักชัย

ครูแชมป์ พิริยะ (22 ก.ย. 55)

ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่

ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการครู การเป็นวิทยากร การเผยแพร่ผลงาน งานเขียน งานวิจัย และรางวัลต่างๆที่เคยได้รับ

ข้อมูลสถิติ

ข้อมูลสถิติสำคัญของเจ้าของแฟ้มผลงาน

18ปีบรรจุรับราชการ
462บทความและสื่อ
402ชั่วโมงการเป็นวิทยากร
31รางวัลที่ได้รับ

แฟ้มผลงาน PA ปีการศึกษา

พัฒนาแฟ้มสะสมผลงานครูโดย ครูแชมป์

ข้อมูลที่ปรับปรุง :: วิทยากรหน่วยฝึก นศท. และปรับสภาพห้อง smte