แฟ้มบันทึกการสะสมผลงานรูปแบบออนไลน์

นายพิริยะ ตระกูลสว่าง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนจ่าการบุญ สพป.พิษณุโลก เขต1

แฟ้มบันทึกการสะสมผลงานในรูปแบบออนไลน์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอและจัดเก็บข้อมูลของการปฏิบัติราชการโดยจัดแบ่งตามปีการศึกษา
แฟ้มสะสมผลงานครูออนไลน์ 2566