2.1 จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา

สารสนเทศของนักเรียน ชั้น ม.2.6

ปีงบประมาณ 2567

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 พิษณุโลกพิทยาคม

สารสนเทศจำนวนนักเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
ตารางเรียนห้อง ม.2.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ปีงบประมาณ 2568

2.2 ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

ปีงบประมาณ 2567

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 พิษณุโลกพิทยาคม

26 พ.ค. 67 ประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1/2567
26 พ.ค. 67 ประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1/2567
ประเมินระดับ PHQ-A ครั้งที่ 1

ปีงบประมาณ 2568

2.3 ปฏิบัติงานวิชาการ และงานอื่นๆ ของสถานศึกษา

ปีงบประมาณ 2567

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 พิษณุโลกพิทยาคม

29 พ.ค. 67 วิทยากรภายนอกให้ความรู้และดำเนินการการเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2567
29 พ.ค. 67 วิทยากรภายนอกให้ความรู้และดำเนินการการเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2567
29 พ.ค. 67 วิทยากรภายนอกให้ความรู้และดำเนินการการเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2567
30 พ.ค. 67 กิจกรรมถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี
30 พ.ค. 67 กิจกรรมถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี
30 พ.ค. 67 กิจกรรมถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี
ร่วมจัดเตรียมสื่อในกิจกรรมวัดงดสูบบุหรี่โลก
31 พ.ค. 67 ร่วมกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก
20 มิ.ย. 67 ร่วมพิธีถวายตัวเป็นลูกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และถวายสัตย์ปฏิญาณ 2567
1 ก.ค. 67 ร่วมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดโลก
4 ก.ค. 67 สวนสนามเปิดกองเนื่องในวันลูกเสือแห่งชาติ
4 ก.ค. 67 สวนสนามเปิดกองเนื่องในวันลูกเสือแห่งชาติ
15 ก.ค. 67 เวรประจำวันจุดที่ 1 กลุ่มวิทย์ 2
15 ก.ค. 67 เวรประจำวันจุดที่ 1 กลุ่มวิทย์ 2
16 ก.ค. 67 เวรประจำวันจุดที่ 1 กลุ่มวิทย์ 2
16 ก.ค. 67 เวรประจำวันจุดที่ 1 กลุ่มวิทย์ 2
17 ก.ค. 67 เวรประจำวันจุดที่ 1 กลุ่มวิทย์ 2
18 ก.ค. 67 เวรประจำวันจุดที่ 1 กลุ่มวิทย์ 2

ปีงบประมาณ 2568

2.4 ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย และหรือสถานประกอบการ


ปีงบประมาณ 2567

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 พิษณุโลกพิทยาคม

26 พ.ค. 67 ประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1/2567
26 พ.ค. 67การเชิญวิทยากรภายนอกให้ความรู้เรื่องบุหรี่กับผู้ปกครอง

ปีงบประมาณ 2568

การเชิญวิทยากรภายนอกและปราชญ์ชุมชน

  1. สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ให้ความรู้ผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ม.2 (27 พ.ค. 67)

ร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนและชุมชน

กลับหน้ารายการผลงาน   กลับหน้าหลัก

แฟ้มสะสมผลงานครูออนไลน์ เป็นการจัดระเบียบผลงานเพื่อใช้ควบคู่กับเอกสารอื่น ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าชมแฟ้มผลงานครูของครูแชมป์นะครับ

ด้านการส่งเสริมและการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้
Tagged on: