2.1 จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา

การพัฒนาระบบช้อมูลสารสนเทศของห้องเรียน ป.4.2 โดยใช้การสื่อสารหลายรูปแบบ

การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของรายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

2.2 ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

  • การจัดทำข้อมูลนักเรียนและอื่นๆที่ https://bit.ly/2563p42
  • การจัดทำข้อมูลกรณีฉุกเฉิน โดยนำไปติดไว้ที่หน้าชั้นเรียนและแฟ้มประจำห้อง โดย QR Code จะนำไปสู่หน้าสืนค้นข้อมูลฉุกเฉิน https://bit.ly/sos191sos
จัดระบบส่งงานแบบลดความแออัด
วางแผนระบบรับนม
ผู้ปกครองรับนมและส่งเอกสารสำคัญของนักเรียนให้กับทางโรงเรียน

2.3 ปฏิบัติงานวิชาการ และงานอื่นๆ ของสถานศึกษา

ครูประจำชั้น ป.4.2
วิชาการสายชั้น ป.4
เวรดูแลนักเรียนข้ามทางม้าลาย
พิธีกรประจำวันศุกร์

2.4 ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย และหรือสถานประกอบการ

มีการประสานกับผู้ปกครองในชั้นเรียนและผู้ปกครองห้องอื่น รวมถึงเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนในการร่วมมือสนับสนุนในการจัดการเรียนรู้ที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

กลับหน้ารายการผลงาน   กลับหน้าหลัก

แฟ้มสะสมผลงานครูออนไลน์ เป็นการจัดระเบียบผลงานเพื่อใช้ควบคู่กับเอกสารอื่น ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าชมแฟ้มผลงานครูของครูแชมป์นะครับ

ด้านการส่งเสริมและการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้
Tagged on: