2.1 จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา

สารสนเทศของนักเรียน ชั้น ป.4.2

จัดทำระบบเก็บข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนก่อนเปิดเรียน ปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบ online และแจ้งความคืบหน้าให้กับผู้ปกครอง (ปกปิด)
สารสนเทศห้อง ป.4.2 สามารถค้นหาได้จากเว็บสืบค้นข้อมูลทั่วไปเพื่อความสะดวกในกรณีต่างๆ
หน้า landing page สารสนเทศ ป.4.2

ข้อมูลสารสนเทศ ป.4.2
ข้อมูลอุณหภูมิของนักเรียนรายวัน และข้อมูลการส่งผลตรวจ ATK รายสัปดาห์ของห้อง ป.4.2
ข้อมูลบันทึกการดื่มนมรายวัน

ข้อมูลบันทึกการแปรงฟันและเสริมศักยภาพ
ข้อมูลการมาเรียนของนักเรียน

2.2 ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนส. 27 พ.ค. 66 การประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ส. 27 พ.ค. 66 การประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ศ 9 มิ.ย. 66 ตรวจสอบหาวัตถุที่ไม่สมควรนำมาโรงเรียนของนักเรียน
ศ 9 มิ.ย. 66 ตรวจสอบหาวัตถุที่ไม่สมควรนำมาโรงเรียนของนักเรียน
รับฟังคดีรายวัน
30 ส.ค. 66 ดำเนินการด้านการปกครองนักเรียนร่วมกับครูประจำชั้น
30 ส.ค. 66 ดำเนินการด้านการปกครองนักเรียนร่วมกับครูประจำชั้น
7 ก.ย. 66 การร่วมแก้ไขปัญหาด้านพฤติกรรมและด้านการเรียนของนักเรียน
แผนที่เยี่ยมบ้านนักเรียน
เยี่ยมบ้านนักเรียน
ผู้ปกครองแจ้งลานักเรียน
19 ก.ย. 66 ร่วมแก้ไขปัญหาด้านพฤติกรรมของนักเรียนสายชั้น ป.4

e-Book บันทึกการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากปฏิบัติการโอโซน สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

สามารถอ่านได้จากแอพ SE-ED โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

e-book โลก - ซึม - เศร้า
การเผยแพร่ผลงานผ่านเว็ปไซต์ se-ed.com

2.3 ปฏิบัติงานวิชาการ และงานอื่นๆ ของสถานศึกษา

ปีงบประมาณ 2567

1 เม.ย. 66 จัดเตรียมห้องสอบวิชาการนานาชาติ
3 เม.ย. 66 กรรมการควบคุมห้องสอบการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีพ.ศ 2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ วิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ศูนย์สอบที่ 3 ห้องสอบที่ 1
26 เม.ย. 66 ตรวจสอบและจัดหนังสือแบบเรียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
26 เม.ย. 66 ตรวจสอบและจัดหนังสือแบบเรียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

29 เม.ย. 66 ปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์การรับหนังสือนักเรียนชั้น ป.ที่ 1 , 3 ,5
30 เมษายน 2566 ปฏิบัติหน้าที่ครูประจำชั้นในการแจกหนังสือและอุปกรณ์การเรียนสายชั้น ป.4
13 พ.ค. 66 กิจกรรมปรับสภาพนักเรียน ป.1
13 พ.ค. 66 กิจกรรมปรับสภาพนักเรียน ป.1
13 พ.ค. 66 กิจกรรมปรับสภาพนักเรียน ป.1
2 มิ.ย. 2566 ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
2 มิ.ย. 2566 ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
15 มิ.ย. 66 พิธีไหว้ครู
15 มิ.ย. 66 พิธีไหว้ครู
15 มิ.ย. 66 พิธีไหว้ครู
15 มิ.ย. 66 พิธีไหว้ครู
22 มิ.ย. 2566 พิธีเปิดกองลูกเสือจ่าการบุญ
22 มิ.ย. 2566 พิธีเปิดกองลูกเสือจ่าการบุญ
ร่วมถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ บริเวณโดมโรงเรียนจ่าการบุญ
ร่วมถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ บริเวณโดมโรงเรียนจ่าการบุญ
ร่วมถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ บริเวณโดมโรงเรียนจ่าการบุญ
9 ส.ค. 66 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
9 ส.ค. 66 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
9 ส.ค. 66 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
9 ส.ค. 66 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
9 ส.ค. 66 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
9 ส.ค. 66 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
31 ส.ค. 66 ร่วมกิจกรรมตักบาตรวันพระ
12 ก.ย. 66 ปฏิบัติหน้าที่เวรทางม้าลาย
13 ก.ย. 66 ปฏิบัติหน้าที่จราจรพิเศษ ประตู 3
14 ก.ย. 66 ปฏิบัติหน้าที่จราจรพิเศษ ประตู 3
16 ก.ย. 66 ปฏิบัติหน้าที่จราจรพิเศษ ประตู 3

ปฏิบัติหน้าที่คณะทำงานจัดทำวัตถุมงคลที่ระลึก 123 ปี จ่าการบุญ

การจัดทำหนังสือ “จากวันวานถึงวันนี้ 123 ปี ความทรงจำ”

คลิกที่เครื่องหมายเพื่อรับชมแบบเต็มหน้าจอ
คลิกที่สุญลักษณ์เพื่อดูแบบเต็มหน้าจอ

2.4 ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย และหรือสถานประกอบการ

16 เม.ย. 66 คณะครูโรงเรียนจ่าการบุญสรงน้ำเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
19 เม.ย. 66 กิจกรรมสรงน้ำพระพุทธชินราช พ่อจ่าการบุญ พ่อจ่านกร้อง และคณะผู้บริหารและครูอาวุโส

1 พฤษภาคม 2566 ร่วมกิจกรรมมุทิตาจิตวัดเจดีย์ยอดทองและจารมวลสารของจ่าการบุญ
ศ 9 มิ.ย. 66 เชิญผู้ปกครองร่วมแก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียนเพื่อเป็นการป้องปราม

ร่วมกิจกรรมการถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2566
ร่วมกิจกรรมการถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2566การเชิญวิทยากรภายนอกและปราชญ์ชุมชน

  1. พระรณภพ จันทร์ศรีทอง กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย (29 – 30 มิ.ย. 66)
  2. พระภาณุวัฒน์ ศิลาทอง กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย (29 – 30 มิ.ย. 66)
  3. พระธราเทพ พุ่มเมือง กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย (29 – 30 มิ.ย. 66)
  4. นายอัศณัย ทองพ่อค้า กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย (29 – 30 มิ.ย. 66)
  5. นางสาวธัญญพร มาบวบ กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย (29 – 30 มิ.ย. 66)
  6. ทีมงานเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าพิษณุโลก ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (15 ก.ย. 66)

ร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนและชุมชนกลับหน้ารายการผลงาน   กลับหน้าหลัก

แฟ้มสะสมผลงานครูออนไลน์ เป็นการจัดระเบียบผลงานเพื่อใช้ควบคู่กับเอกสารอื่น ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าชมแฟ้มผลงานครูของครูแชมป์นะครับ

ด้านการส่งเสริมและการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้
Tagged on: