2.1 จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา

สารสนเทศของนักเรียน ชั้น ป.4.2

สารสนเทศห้อง ป.4.2 สามารถค้นหาได้จากเว็บสืบค้นข้อมูลทั่วไปเพื่อความสะดวกในกรณีต่างๆ
หน้าเว็บสารสนเทศนักเรียน
รายการสารสนเทศต่างของนักเรียน
ข้อมูลอุณหภูมิของนักเรียนรายวัน และข้อมูลการส่งผลตรวจ ATK รายสัปดาห์ของห้อง ป.4.2

2.2 ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

12 พ.ค. 65 รวบรวมสารสนเทศจำนวนการเลือกรูปแบบการเรียนภาคเรียนที่ 1 / 2565 สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

12 พ.ค. 65 รวบรวมสารสนเทศจำนวนการเลือกรูปแบบการเรียนภาคเรียนที่ 1 / 2565 สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

17 พ.ค. 65 วิเคราะห์ความเครียดของนักเรียนครั้งที่ 1

31 ส.ค. 65 วิเคราะห์ความเครียดของนักเรียนครั้งที่ 2

10 พ.ย. 65 วิเคราะห์ความเครียดของนักเรียนครั้งที่ 2

22 พ.ค. 65 แยกประเภทกลุ่มนักเรียนตามข้อมูลที่ได้รับแจ้งจากผู้ปกครอง

24 พ.ค.65 วิเคราะห์ผู้เรียนตามยุทธการ “เราจะโอบไหล่ไปด้วยกัน”


2 มิ.ย. 65 ผู้ปกครองแจ้งข้อมูลนักเรียนและขอคำปรึกษากับครูผู้สอนประจำวิชา


19 มิ.ย. 65 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 1 / 2565

12 ก.ย. 65 พูดคุยสอบถามปัญหานักเรียนที่มีปัญหาขาดเรียนบ่อย และมีพฤติกรรมต้องติดตาม


2.3 ปฏิบัติงานวิชาการ และงานอื่นๆ ของสถานศึกษา

19 เม.ย.65 ประชุมครูประจำชั้น

24 เม.ย. 65 พัฒนาสื่อสารสนเทศสายชั้น ป.4

24 เม.ย. 65 จัดทำตารางสอนรวมสายชั้น ป.4

27 เม.ย. 65 ตรวจสอบรายการหนังสือเรียน ป.4

29 เม.ย. 65 จัดเตรียมหนังสือและอุปกรณ์ของนักเรียน

29 เม.ย. 65 ประชุมคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

6 พ.ค. 65 ประชุมครูสายชั้น ป.4 เวลา 19.00 – 19.58 น.

13 พ.ค. 65 ประชุมคณะทำงานกิจกรรมปรับสภาพนักเรียน ป.1 (คำสั่ง 108/2565) 10.00 – 11.00 น.

14 พ.ค. 65 ปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ในฐานที่ 5 คณะทำงานกิจกรรมปรับสภาพนักเรียน ป.1 (คำสั่ง 108/2565) 06.30 – 13.00 น. ร่วมกับครูพรรษวุฒิ และครูสถาพร

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เวลา 10.40 – 12.15 น.

20 พ.ค. 65 ประชุมคณะครูสายชั้นป 4 เพื่อรับนโยบายผู้บริหาร

6 มิ.ย. 65 ประชุมครูสายชั้น ป.4 (20.00 – 21.30 น.)

6 มิ.ย. 65 ปฏิบัติหน้าที่นำนักเรียนข้ามทางม้าลาย 06.50 – 08.00 น.

17 มิ.ย. 65 ประชุมครูสายชั้น ป.4 (16.30 – 17.10 น.)

3 ส.ค. 65 เจ้าของโครงการสนุกจัดเต็มกับสะเต็มศึกษา ปีการศึกษา 2565

ควบคุมการรื้อถอนอาคารหอศิลปวัฒนธรรมนิทัศน์ 2 – 30 ก.ย. 65

ควบคุมการรื้อถอนอาคารหอศิลปวัฒนธรรมนิทัศน์ 2 – 30 ก.ย. 65

31 ต.ค. – 4 พ.ย. เป็นคณะกรรมการตรวจสอบอาหารกลางวันตามคำสั่งที่

24 พ.ย. 65 ร่วมจัดเตรียมอุปกรณ์สื่อสารงาน 123 jb run

สถาปนาการสื่อสาร พร้อมรบ!!!

24 พ.ย. 65 ร่วมพิธีถวายราชสดุดีพระมหาธีรราชเจ้า กองลูกเสือโรงเรียนจ่าการบุญ

26 ธ.ค. 65 ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน

26 ธ.ค. 65 ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน

27 – 28 ธ.ค. 2565 ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งโครงการกีฬาสีภายใน จ่าการบุญเกมส์ ครั้งที่ 45 (

อ่านต่อที่ https://we.kruchamp.com/blog/?p=546

6 ม.ค. 66 ทำบุญร่วมกับคณะครูและนักเรียนเนื่องในวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ

7 ม.ค. 66 คุมสอบห้องสอบที่ 3 โครงการทดสอบเสริมปัญญา สนามสอบโรงเรียนจ่าการบุญ

7 ม.ค. 66 คุมสอบห้องสอบที่ 3 โครงการทดสอบเสริมปัญญา สนามสอบโรงเรียนจ่าการบุญ

11 ม.ค. 66 กิจกรรมทำความสะอาดพัฒนาสถานศึกษาเนื่องใจสัปดาห์วันครู 2566

11 ม.ค. 66 กิจกรรมทำความสะอาดพัฒนาสถานศึกษาเนื่องใจสัปดาห์วันครู 2566

16 ม.ค. 66 รวมกิจกรรมวันครูประจำปี 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลกเขต 1 ณโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก

23 – 26 มกราคม 2566 ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันเพิ่มเติมในช่วงงานสมโภชพระพุทธชินราชประจำปี 2566 เนื่องจากการจราจรบริเวณด้านหน้าโรงเรียนติดขัด จึงต้องเปิดประตูด้านหลังเป็นกรณีพิเศษ

7 ก.พ. 66 สำรวจสภาพความพร้อมการใช้งานเบื้องต้นของถังดับเพลิง อาคารพิษณุโลก อาคารโอฆบุรี อาคารศรีธรรมไตร ร่วมกับครูพิมลรัตน์ เอี่ยมสาย
7 ก.พ. 66 สำรวจสภาพความพร้อมการใช้งานเบื้องต้นของถังดับเพลิง อาคารพิษณุโลก อาคารโอฆบุรี อาคารศรีธรรมไตร ร่วมกับครูพิมลรัตน์ เอี่ยมสาย
7 ก.พ. 66 สำรวจสภาพความพร้อมการใช้งานเบื้องต้นของถังดับเพลิง อาคารพิษณุโลก อาคารโอฆบุรี อาคารศรีธรรมไตร ร่วมกับครูพิมลรัตน์ เอี่ยมสาย
16 ก.พ. 66 พิธีปิดการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน “ลูกเสือ” ผู้กำกับกลุ่มที่ 3 กองที่ 2
16 ก.พ. 66 พิธีปิดการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน “ลูกเสือ” ผู้กำกับกลุ่มที่ 3 กองที่ 2
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
โรงเรียนจ่าการบุญเป็นสนามสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สนามสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
2 มี.ค. 66 ประชุมคณะกรรมการจับสลากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องประชุมราชคฤษ์สโมสร
5 มี.ค. 66 กรรมการกรอกข้อมูลนักเรียนจับสลากเข้าเรียนระดับชั้น ป.1 โรงเรียนจ่าการบุญ
11 มี.ค. 66 ปฏิบัติหน้าที่จราจรจุดก่อนเข้าห้องประชุม โรงเรียนจ่าการบุญ รับมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
18 มี.ค. 66 ปฏิบัติหน้าที่ในงาน “เยือนแผ่นดิน ถิ่นสองแคว แลอดีตสู่ความเป็น Soft Power” เรียนรู้ประวัติศาสตร์จังหวัดพิษณุโลก” f5
18 มี.ค. 66 ปฏิบัติหน้าที่ในงาน “เยือนแผ่นดิน ถิ่นสองแคว แลอดีตสู่ความเป็น Soft Power” เรียนรู้ประวัติศาสตร์จังหวัดพิษณุโลก” f5

2.4 ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย และหรือสถานประกอบการ

30 เม.ย. 65 กรรมคุมสอบ สสวท. ห้องสอบที่ 5 รร.จ่าการบุญ 07.00 – 16.00 น.


1 พ.ค. 65 ปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่จราจร กิจกรรมรับหนังสือและอื่นๆ


2 พ.ค. 65 การรับหนังสือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประสานข้อมูลของผู้ปกครองห้อง 4.2


2 พ.ค. 65 ประชุมครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป


5 พ.ค. 65 ประสานผู้ปกครองห้อง 4.2 ตอบแบบสำรวจความคิดเห็น “ความเชื่อมันของประชาชนต่อการเปิดภาคเรียนของกระทรงศึกษาธิการ”


คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียน (19 มิ.ย. 65)


เป็นกรรมการประเมินข้าราชการครูเพื่อขอมีวิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนคุ้งวารี (อำพันอุปถัมภ์) สพป.พล.1 วันที่ 7 ก.ย. 2565


20 พ.ย. 65 คณะกรรมการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2565


20 พ.ย. 65 เป็นตัวแทนคณะกรรมการจัดงาน 123 ปี J.B. Run ได้รับความเมตตาจากท่านพระครูประสาธน์ธรรมคุณ (หลวงพ่อไสว ขนฺตพโล) เจ้าอาวาสวันสุนทรประดิษฐ์ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก เมตตาอธิษฐานจิตเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลให้กับนักกีฬาวิ่งที่ร่วมกิจกรรมในกลุ่ม VIP เป็นเวลาถึง 49 นาที


25 พ.ย. 65 ประชุมร่วมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองและจัดงาน 123 j.b. run


26 พ.ย. 65 คณะกรรมการแจกเสื้อให้กับผู้ร่วมกิจกรรม 123 ปี jb run

ร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนและชุมชน

7 ธ.ค. 2565 เวลา15.00 น. ดร.อุทัย ไทยกรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจ่าการบุญ พร้อมคณะ ได้เข้านมัสการพระคุณเจ้า พระมหาธนศักดิ์ จินตกวี รองเจ้าคณะอำเภอเมืองพิษณุโลก ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่งและขอความเมตตาสร้างบวร บ้าน-วัด-โรงเรียน ทั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระมหาธนศักดิ์ จินตกวี แนะนำในเรื่องต่างๆ

2 ธ.ค. 2565 ได้รับความรู้จากคณะวิทยากรภายนอก สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

3 ธ.ค. 65 นำนักเรียนเข้าแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ระดับกลุ่มโรงเรียน

https://we.kruchamp.com/blog/?p=335


9 ธ.ค. 65 ประชุมคณะกรรมการจัดสร้างวัตถุมงคล 123 ปี โรงเรียนจ่าการบุญ

https://we.kruchamp.com/blog/?p=382

9 ธ.ค. 65 เขาขอความเมตตาพระครูประสาธน์ธรรมคุณ เจ้าอาวาสวัดสุนทรประดิษฐ์ในเรื่องของการจัดทำวัตถุมงคล 123 ปีจ่าการบุญ ในวันที่ 21 ธ.ค. 65 ได้เวลา 11.15 น.

https://we.kruchamp.com/blog/?p=382


10 ธ.ค. 65 นำนักเรียนเข้าแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ระดับเขตพื้นการศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ณ รร. อนุบาลพิษณุโลก

อ่านต่อที่ https://we.kruchamp.com/blog/?p=404

13 ธ.ค. 65 ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ห้องประชุมราชคฤห์สโมสร 16.30 – 17.30 น.

21 ธ.ค. 65 พิธีหล่อชนวนมวลสารนำฤกษ์ จ่าการบุญ 123 ปี

21 ธ.ค. 65 พิธีหล่อชนวนมวลสารนำฤกษ์ จ่าการบุญ 123 ปี

21 ธ.ค. 65 พิธีหล่อชนวนมวลสารนำฤกษ์ จ่าการบุญ 123 ปี

21 ธ.ค. 65 พิธีหล่อชนวนมวลสารนำฤกษ์ จ่าการบุญ 123 ปี

23 ธ.ค. 65 ช่วยกิจกรรมสีแสด
22 – 23 ธ.ค. 65 นำนักเรียนเข้ารับความรู้จากพระวิทยากรค่ายพุทธบุตร พระใบฎีกาสุทศ ปฏิภาโณ , พระวุฒิพร วุฑฺฒิวาที , พระธราเทพ วราภิสิทฺธิ
23 ก.พ. 66 พิธีสักการะบวงสรวงพ่อจ่าการบุญ จ่านกร้อง
23 ก.พ. 66 พิธีสักการะบวงสรวงพ่อจ่าการบุญ จ่านกร้อง
23 ก.พ. 66 พิธีสักการะบวงสรวงพ่อจ่าการบุญ จ่านกร้อง

กลับหน้ารายการผลงาน   กลับหน้าหลัก

แฟ้มสะสมผลงานครูออนไลน์ เป็นการจัดระเบียบผลงานเพื่อใช้ควบคู่กับเอกสารอื่น ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าชมแฟ้มผลงานครูของครูแชมป์นะครับ

ด้านการส่งเสริมและการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้
Tagged on: