บันทึกข้อตกลงปี 2566

ebook เล่ม ว.PA
ebook เล่ม ว.PA
สามารถดูแบบเต็มหน้าจอได้ที่ https://heyzine.com/flip-book/de6d13acfd.html

65แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน_PA1_ครูชำนาญการพิเศษ_ลับ.pdf

×

ประเด็นท้าทาย

65ส่วนที่_2_ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทาย_ลับ.pdf

×

นายพิริยะ ตระกูลสว่าง

ตำแหน่ง ครูโรงเรียนจ่าการบุญ

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

เลขที่ตำแหน่ง 836

ประวัติการศึกษา

  • ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  • ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

สามารถดูประวัติเพิ่มเติมได้โดย คลิกที่นี่

การปฏิบัติหน้าที่

รายงานการปฏิบัติหน้าที่ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2566

กลับหน้ารายการผลงาน   กลับหน้าหลัก

แฟ้มสะสมผลงานครูออนไลน์ เป็นการจัดระเบียบผลงานเพื่อใช้ควบคู่กับเอกสารอื่น ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าชมแฟ้มผลงานครูของครูแชมป์นะครับ

บันทึกข้อตกลงปี 2566 และประเด็นท้าทาย
Tagged on: