หน้าแรกกิจกรรมและการปฏิบัติหน้าที่บวงสรวงพ่อจ่าการบุญ จ่านกร้อง

Related Posts

บวงสรวงพ่อจ่าการบุญ จ่านกร้อง

วัน พฤสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนจ่าการบุญได้มีพิธีบวงสรวงสักการะบูชาพ่อจ่าการบุญ จ่านกร้อง และบูรพาจารย์ของโรงเรียนจ่าการบุญ

จ่าการบุญ

ครูแชมป์

ครูธรรมดาคนหนึ่ง

ครูที่ชื่นชอบการเขียน และเคยเขียน "บันทึกของครูบ้านนอก" ไว้ที่ bloger.com อยากจะบันทึกเรื่องราวต่างๆไว้ในความทรงจำ

โพสต์ล่าสุด