หน้าแรกข่าวสารในสายชั้นนักเรียนผู้ปิดทองหลังพระ

Related Posts

นักเรียนผู้ปิดทองหลังพระ

ในการสร้างสัคมที่ต้องต้องเริ่มสร้างคนให้ดีก่อน ในทุกวันพุธของแต่ละสัปดาห์ สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จะมีการอบรมนักเรียนและกิจกรรมแนะแนว ซึ่งในสัปดาห์นี้มีการยกย่องนักเรียนที่ทำความดีโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนแต่ก็มีคนเห็น (ครูแชมป์เห็น)

นักเรียนคนดังกล่าวเก็บขยะบริเวณหน้าโรงเรียนระหว่างที่รอผู้ปกครองมารับ ครูแชมป์ได้ถามว่าใครใช้ให้เก็บเหรอ แต่นักเรียนบอกว่าไม่มีใครใช้ให้เก็บ เมื่อนำเรื่องนี้มาเล่าให้ครูในสายชั้นฟังพบว่านักเรียนมีพฤติกรรมแบบนี้มานานแล้ว นอกจากนี้ยังมีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนๆและครูทุกคน ถือว่าเป็นผู้ปิดทองหลังพระ และในวันนี้จะเป็นวันที่ทองล้นออกมาหน้าพระ

การทำความดีโดยไม่หวังผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นสิ่งที่ทุกคนในสังคมควรทำ แล้ววันหนึ่งผลนั้นจะเกิดขึ้นกับตนเองเอง

ครูแชมป์

ครูธรรมดาคนหนึ่ง

ครูที่ชื่นชอบการเขียน และเคยเขียน "บันทึกของครูบ้านนอก" ไว้ที่ bloger.com อยากจะบันทึกเรื่องราวต่างๆไว้ในความทรงจำ

โพสต์ล่าสุด