หน้าแรกกิจกรรมและการปฏิบัติหน้าที่เข้าร่วมคารวะพระมหาธนศักดิ์ จินตกวี

Related Posts

เข้าร่วมคารวะพระมหาธนศักดิ์ จินตกวี

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา15.00 น. ดร.อุทัย ไทยกรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจ่าการบุญ พร้อมคณะ ได้เข้านมัสการพระคุณเจ้า พระมหาธนศักดิ์ จินตกวี รองเจ้าคณะอำเภอเมืองพิษณุโลก ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่งและขอความเมตตาสร้างบวร บ้าน-วัด-โรงเรียน ทั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระมหาธนศักดิ์ จินตกวี แนะนำในเรื่องต่างๆ

ได้ร่วมคารวะพระผู้ใหญ่ และได้วัตถุมงคลหมายเลข 9999

ครูแชมป์

ครูธรรมดาคนหนึ่ง

ครูที่ชื่นชอบการเขียน และเคยเขียน "บันทึกของครูบ้านนอก" ไว้ที่ bloger.com อยากจะบันทึกเรื่องราวต่างๆไว้ในความทรงจำ

โพสต์ล่าสุด