Related Posts

ซ้อมหนีไฟในโรงเรียนกัน

ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 ชั่วโมงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ครูแชมป์ได้สอนทักษะชีวิตในเรื่องของการหนีไฟ โดยในวันนี้จะเป็นวันที่ 3 ของนักเรียนที่ได้รับความรู้ดังนั้นจึงจะมีการทดสอบความรู้ต่างๆขึ้น ขนาดหลังจากการทบทวนหลอกล่อให้นักเรียนตายใจแล้วให้เพื่อนวิ่งมาบอก ศาลากลางจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับ

การซ้อมหนีไฟของสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนจากการบุญ

ครูแชมป์

ครูธรรมดาคนหนึ่ง

ครูที่ชื่นชอบการเขียน และเคยเขียน "บันทึกของครูบ้านนอก" ไว้ที่ bloger.com อยากจะบันทึกเรื่องราวต่างๆไว้ในความทรงจำ

โพสต์ล่าสุด