หน้าแรกบันทึกของครู2 ภารกิจสำคัญในวันหยุด

Related Posts

2 ภารกิจสำคัญในวันหยุด

วันนี้ได้ปฏิบัติภารกิจที่สำคัญ 2 อย่าง คือ การประชุมผู้ปกครองเครือข่ายประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนจ่าการบุญ และไปขอความเมตตาจากหลวงตาไสว วัดสุนทรประดิษฐ์

ครูแชมป์

ครูธรรมดาคนหนึ่ง

ครูที่ชื่นชอบการเขียน และเคยเขียน "บันทึกของครูบ้านนอก" ไว้ที่ bloger.com อยากจะบันทึกเรื่องราวต่างๆไว้ในความทรงจำ

โพสต์ล่าสุด