วันนี้ได้ปฏิบัติภารกิจที่สำคัญ 2 อย่าง คือ การประชุมผู้ปกครองเครือข่ายประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนจ่าการบุญ และไปขอความเมตตาจากหลวงตาไสว วัดสุนทรประดิษฐ์

ใส่ความเห็น