หน้าแรกบันทึกของครูการนิเทศ กำกับติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน

Related Posts

การนิเทศ กำกับติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน

วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
โรงเรียนจ่าการบุญ ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการ นิเทศ กำกับติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 นำโดย ดร.วรรณรักษ์ หงส์ทอง เป็นประธานอนุกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ โดยทางโรงเรียนได้แสดงละครสั้นภาษาอังกฤษของนักเรียนในโครงการห้องเรียนสองภาษา และนิทรรศการผลงานนักเรียน นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของครู ให้คณะกรรมการได้รับชม ทั้งนี้โรงเรียนจ่าการบุญได้มีการนำเสนอประเด็นการนิเทศ ด้านวิชาการและนิเทศการศึกษา ด้านแผนงานและงบประมาณ ด้านอำนวยการ ด้านการพัฒนาบุคลากร และ JB-LLC (Jakarnboon Learning Loss Center) ซึ่งเป็นมาตรการและนวัตกรรมของแต่ละระดับชั้นในการฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ และเป็นศูนย์บริหารสถานการณ์ภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าการบุญ

ครูแชมป์

ครูธรรมดาคนหนึ่ง

ครูที่ชื่นชอบการเขียน และเคยเขียน "บันทึกของครูบ้านนอก" ไว้ที่ bloger.com อยากจะบันทึกเรื่องราวต่างๆไว้ในความทรงจำ

โพสต์ล่าสุด