บันทึกข้อตกลงปี 2567

0813242279

ประเด็นท้าทาย

0813242279

นายพิริยะ ตระกูลสว่าง

ตำแหน่ง ครูโรงเรียนจ่าการบุญ

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

เลขที่ตำแหน่ง 836

ประวัติการศึกษา

  • ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  • ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

สามารถดูประวัติเพิ่มเติมได้โดย คลิกที่นี่

งานวิจัยในชั้นเรียน

การวิเคราะห์เจตคติ

4

ปีงบประมาณ 2567

กลับหน้ารายการผลงาน   กลับหน้าหลัก

แฟ้มผลงานครู

แฟ้มสะสมผลงานครูออนไลน์ เป็นการจัดระเบียบผลงานเพื่อใช้ควบคู่กับเอกสารอื่น ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าชมแฟ้มผลงานครูของครูแชมป์นะครับ

บันทึกข้อตกลงปี 2567 ประเด็นท้าทาย และงานวิจัยในชั้นเรียน
Tagged on: