ผลงานนักเรียน

ชนะเลิกการแข่งขันการเขียนเรื่องจากภาพในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2565 เด็กหญิงนาราชา จันทร์มา ป.4.2

18 ส.ค. 2565 นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ครั้งที่ 33 ม.นเรศวร ทีมที่ 1 ได้ลำดับที่ 8 ของการแข่งขัน

17 ส.ค. 2565 นำนักเรียนเข้าประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับชั้นประถมศึกษา งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ครั้งที่ 33 ม.นเรศวร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

รับรางวัลการเขียนโปรแกรม coding ระดับประถมศึกษา

23 ม.ค. 66 รับเกียรติบัตรการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ระดับ ป.4-6 รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1

ผลงานครู

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับดีเยี่ยมจากการประกวดการปฏิบัติที่ดีเลิศ

รับใบประกาศเกียรติคุณ ข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชชเจ้า และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชชเจ้า และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

กลับหน้ารายการผลงาน   กลับหน้าหลัก

แฟ้มสะสมผลงานครูออนไลน์ เป็นการจัดระเบียบผลงานเพื่อใช้ควบคู่กับเอกสารอื่น ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าชมแฟ้มผลงานครูของครูแชมป์นะครับ

ผลงานนักเรียนและผลงานครู
Tagged on: