หน้าแรกกิจกรรมและการปฏิบัติหน้าที่ชนวนมวลสารที่นำไปหลอมเพิ่มที่โรงงาน

Related Posts

ชนวนมวลสารที่นำไปหลอมเพิ่มที่โรงงาน

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 ทางโรงเรียนได้มีพิธีหล่อมวลสารนำฤกษ์และมีการหล่อมวลสารที่รวบรวมมาในฤกษ์ หลังจากนั้นได้มีการรวมมวลสารที่มีขนาดใหญ่และที่ได้รับมาเพิ่มเติม เช่น แผ่นยันต์จารอักขระ เส้นโลหะเมื่อครั้งหล่อรูปอนุสาวรีย์พ่อจ่านกร้อง พ่อจ่าการบุญ ปี 2542 และเหรียญรุ่นแรก ปี 2542 ที่ได้รับความเสียหายเพียงพลาสติกที่อยู่ภายนอกแต่ตัวเหรียญไมไ่ด้รับผลจากเปลวไฟเมื่อครั้ง 22 กุมภาพันธ์ 2565

ชิ้นโลหะพระพุทธรูปศิลปะพิษณุโลก (น่าจะราวๆกว่า 600 ปี) ที่ถูกค้นพบในวัดสำคัญของพิษณุโลก
เหรียญรุ่นแรกและชิ้นส่วนพระพุทธรูปที่มีการขุดค้นพบในวัดสำคัญของพิษณุโลก
เหรียญรุ่นแรกจ่าการบุญ
เหรียญที่ระลึกรุ่นแรกที่ไม่สามารถแะพลาสติกออกได้
ส่วนที่เป็นโลหะจากการหล่ออนุสาวรีย์ในครั้งปี 2542 บางท่านเรียกว่า “เส้นเลือดพ่อจ่า”

บันทึกของครูขอขอบคุณครับ

ครูแชมป์

ครูธรรมดาคนหนึ่ง

ครูที่ชื่นชอบการเขียน และเคยเขียน "บันทึกของครูบ้านนอก" ไว้ที่ bloger.com อยากจะบันทึกเรื่องราวต่างๆไว้ในความทรงจำ

โพสต์ล่าสุด