มาเรียนรู้นอกห้องกัน

ครูแชมป์ได้พาเด็กๆทดลองเรื่องการนำความร้อน แต่ด้วยสภาพของอุปกรณ์และจำนวนของเด็กๆจึงได้วางแผนกันว่าไปทดลองกันข้างล่าง

ถึงแม้ว่าจะทดลองกันไม่นานเท่าไหร่แต่ความตื่นเต้นที่เกิดขึ้นทำให้เด็กๆเรียนรู้ได้อย่างเป็นทีมมากขึ้น รู้จักการอภิปรายเพื่อหาข้อสรุปของกลุ่ม

ออกมานอกห้องแป๊บเดียวเรียนรู้กันตลอดชีวิตเลยนะ

ใส่ความเห็น