หน้าแรกกิจกรรมและการปฏิบัติหน้าที่ติดตามเพื่อทราบข้อมูลของนักเรียน

Related Posts

ติดตามเพื่อทราบข้อมูลของนักเรียน

วันที่ 9 ตุลาคม 2565 ได้เชิญผู้ปกครองนักเรียนเพิ่มมารับทราบข้อมูลการรักษาและการปฏิบัติเบื้องต้น โดนข้อมูลที่ได้จะถูกนำมาจัดเก็บในฐานข้อมูลนักเรียนและใช้ในปฏิบัติการโอโซนของสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนจ่าการบุญ

ขอบพระคุณท่านผู้ปกครองที่ร่วมกันพัฒนานักเรียนครับ

ครูแชมป์

ครูธรรมดาคนหนึ่ง

ครูที่ชื่นชอบการเขียน และเคยเขียน "บันทึกของครูบ้านนอก" ไว้ที่ bloger.com อยากจะบันทึกเรื่องราวต่างๆไว้ในความทรงจำ

โพสต์ล่าสุด