รายการคะแนนชิ้นงานและการทดสอบทบทวนวิชาวิทยาศาสตร์

หากมีข้อสงสัยคลิกเพื่อดู  

สำหรับผู้ปกครองที่ไม่ต้องการให้แสดงชื่อและคะแนนของนักเรียนสามารถแจ้งความประสงค์ได้

แต่ขอสงวนสิทธิ์การสอบถามส่วนตัวทุกกรณี ในทุกช่องทาง

 

 counter