รายการคะแนนชิ้นงานและการทดสอบทบทวนวิชาวิทยาศาสตร์

หากมีข้อสงสัยคลิกเพื่อดู  

ประกาศเกี่ยวกับคะแนน

    เนื่องจากหมดระยะเวลาการส่งงานของบทที่ 1 , บทที่ 2 และครูได้ผ่อนปรนจนไม่สามารถจัดเก็บคะแนนตามกำหนดเวลาที่วางไว้ จึงขอประกาศว่านักเรียนที่อยากอัพเดทคะแนนของบทที่ 1 บทที่ 2 จะสามารถส่งได้ในวันสุดท้ายคือวันศุกร์ที่ 16 ก.ย. 65

    สำหรับระยะเวลาการเริ่มเรียนและวันสุดท้ายของการเรียนในบทนั้น (วันสอบท้ายบท) สามารถดูได้ที่ กำหนดการเรียน

9 ก.ย. 2565
 

<< ดูรายการชิ้นงาน >>
 

สำหรับผู้ปกครองที่ไม่ต้องการให้แสดงชื่อและคะแนนของนักเรียนสามารถแจ้งความประสงค์ได้

แต่ขอสงวนสิทธิ์การสอบถามส่วนตัวทุกกรณี ในทุกช่องทาง

 

 counter