รายการคะแนนชิ้นงานและการทดสอบทบทวนวิชาวิทยาศาสตร์

หากมีข้อสงสัยคลิกเพื่อดู  

หมายถึงยังไม่ได้ทำ ให้นักเรียนติดตามงาน หากพ้นกำหนดจะเป็น 0

<< คำถามที่มักพบบ่อย >>

สำหรับผู้ปกครองที่ไม่ต้องการให้แสดงชื่อและคะแนนของนักเรียนสามารถแจ้งความประสงค์ได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์การสอบถามส่วนตัวทุกกรณี ในทุกช่องทาง

 

 counter