WE เราจะเรียนรู้ไปด้วยกัน

 

คำถามที่พบบ่อย สามารถเลื่อนดูคำถามที่มักพบบ่อยได้ด้านล่างนี้

 
ถาม : ครูประจำชั้นรู้เรื่องรายการชิ้นงานของนักเรียนหรือไม่

ตอบ : ครูประจำชั้นจะต้องสอนในวิชาของตนเอง ดังนั้นครูผู้สอนจะสั่งงานและให้นักเรียนจดรายการลงในสมุดของตนเอง เพื่อเป็นการฝึกความรับผิดชอบและพัฒนาตนเอง

   การที่ไปถามครูประจำชั้นย่อมไม่ได้คำตอบที่ชัดเจน ที่ผ่านมานักเรียนที่ไม่มีงานค้างคือนักเรียนที่ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองตรวจสอบการบ้านของนักเรียนทุกวัน

 
ถาม : ระบบ WE Score เข้าดูอย่างไร

ตอบ : การเข้าดูคะแนนในระบบ We Score จะต้องกรอกรหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลักเพื่อเข้าดู  

 
ถาม : คะแนนที่ปรากฏมีข้อมูลรายละเอียดหรือไม่

ตอบ : คะแนนที่ปรากฏเป็นคะแนนของนักเรียนในแต่ละรายการ โดยด้านหลังจะระบุคะแนนเต็มของชิ้นงาน และ Link ข้อมูลโดยสังเขป

 
ถาม : คะแนนส่วนไหนแก้ไขได้

ตอบ : นักเรียนจะสามารถแก้ไขส่วนของคะแนนบันทึกย่อในวันที่ไม่มาเรียน โดยครูจะบันทึกในแฟ้มว่าเป็น "ข" แต่ในระบบจะนับเฉพาะคะแนนที่ได้ ให้สามารถดูจากเพื่อนแล้วนำมาส่งได้ แต่ไม่เกินวันสอบท้ายบทตามข้อตกลง

   นักเรียนสามารถแก้ไขส่วนคำถาม 2 ข้อของแต่ละบทได้ (เฉพาะการส่ง ไม่ใช่การแก้ไขคะแนนให้เพิ่มขึ้น) แต่ไม่เกินวันสอบท้ายบทตามข้อตกลง

   นักเรียนสามารถส่งแบบฝึกแล้วได้คะแนนตามข้อตกลง กรณีส่งหลังวันสอบท้ายบทจะต้องได้รับคะแนนตามข้อตกลง

 
ถาม : ข้อตกลงดูได้ที่ไหน

ตอบ : ข้อตกลงอยู่ใน "ใบปิดปก" ซึ่งแจกให้นักเรียนทุกวันช่วงเดือน พ.ค. ไปแล้ว ทั้งนี้ได้มีการอ่านทีละข้อและถามมติของนักเรียนว่าต้องการปรับตรงไหนหรือไม่จนเป็นที่ตกลง

  

 
ถาม : วิชาวิทยาศาสตร์สามารถดูรายการชิ้นงานได้ที่ไหน

ตอบ : วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 สามารถดูรายการชิ้นงานและคะแนนได้ที่ เมนู ดูคะแนนวิทยาศาสตร์ ป.4 ซึ่งด้านบนจะเขียนรายการชิ้นงานแบบย่อและคะแนนไว้ (นักเรียนจะเข้าใจว่ารายการที่เขียนย่อหมายถึงชิ้นงานอะไร)

   สำหรับคะแนนสอบท้ายบทสามารถดูได้ที่ระบบ WE score

   ในอนาคตจะนำข้อมูลทั้งหมดอยู่ในระบบเดียวกัน

 
ถาม : ทำไมถึงได้ "ม"

ตอบ : "ม" หมายถึง ไม่ปรากฏการส่งงาน เช่น นักเรียนไม่จดบันทึกย่อในชั่วโมง ไม่ส่งงานพิเศษตามกำหนด ไม่ส่งเล่มแบบฝึกเพื่อนับคะแนน (สามารถศึกษาข้อมูลได้ในหน้าทำความเข้าใจก่อนเข้าดูคะแนน https://we.kruchamp.com/work/index.htm)

 
ถาม : ทำไมถึงได้ "ข" หรือ ขาดสอบ

ตอบ : "ข" หรือ ขาดสอบ หมายถึง      นักเรียนไม่ได้มาเรียนหรือสอบในชั่วโมงนั้นๆ เช่น ป่วย ไปฉีดวัคซีน หรือลา แต่ตามข้อตกลงนักเรียนสามารถยืมของเพื่อนไปบันทึกได้และมีสิทธิ์ได้ 2 คะแนน แต่ต้องส่งก่อนสอบท้ายบทนั้นๆ

   สำหรับนักเรียนที่ป่วยต้องรักษาสิทธิ์ของตนเอง โดยนำแบบฝึกหรืองานมาส่งให้ครูหลังจากที่มาเรียนพร้อมกับแจ้งถึงเหตุผลความจำเป็น หากครูตรวจสอบกับบันทึกการเช็คชื่อนักเรียนว่าตรงกันจะให้สิทธิ์ตามที่แจ้งในห้อง

   *หากทิ้งช่วงระยะเวลาเกินกว่าเหตุ ขอสงวนสิทธิ์ดุลพินิจของครูผู้สอนเพื่อความยุติธรรมกับเพื่อนๆนักเรียนคนอื่นที่ป่วยและทำงานตามกำหนด

 
ถาม : ทำไมครูต้องกำหนดเวลา

ตอบ : เพราะครูต้องทำคะแนนของนักเรียนจำนวน 297 คน หากไม่กำหนดเวลาในการเก็บคะแนนจะส่งผลต่อนักเรียนทั้งหมดและวิชาอื่นๆที่ต้องรอผลรวม และยังทำให้นักเรียนเรียนรู้ที่จะไม่กระตือรือร้นในการรักษาสิทธิ์ของตนเอง

 
ถาม : ทำไมบางช่องยังไม่ลงคะแนน

ตอบ : สาเหตุอาจเพราะนักเรียนยังไม่ได้สอบหรือส่งงานและครูยังรอที่จะเก็บคะแนนส่วนนั้นอยู่

 
ถาม : ทำไมบางคนได้คะแนนเกินกว่าคะแนนเต็ม

ตอบ : นักเรียนที่ได้คะแนนเกินกว่าคะแนนเต็มเป็นเพราะนักเรียนส่งงานก่อนกำหนด หรือทำงานอย่างตั้งใจกว่าปกติ

 
ถาม : ส่งงานย้อนหลังได้หรือไม่

ตอบ : นักเรียนสามารถส่งงานย้อนหลังได้ แต่ต้องไม่เกินวันสอบท้ายบทของบทถัดไป

 
ถาม : ถ้าไม่อยากให้แสดงคะแนนบนเว็บนี้ ทำได้หรือไม่

ตอบ : สามารถแจ้งครูผู้สอนได้ แต่ของสงวนสิทธิ์สอบถามส่วนตัวทุกกรณีทุกช่องทางตามข้อตกลงที่นักเรียนตกลงไว้ในวันแรกที่เรียน

 
ถาม : ถ้าต้องการมาสอบถามรายละเอียดของคะแนนสามารถทำได้หรือไม่

ตอบ : สามารถทำได้ โดย

1. ต้องนำสมุดวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมาด้วย

2. ต้องไม่ตรงกับชั่วโมงสอนของครู เพราะถือว่าทำให้นักเรียนคนอื่นเสียสิทธิ์

3. งดการโทรสอบถาม เนื่องจาก ณ เวลานั้นๆครูอาจไม่มีข้อมูลของนักเรียนทั้ง 297 คนในมือ

 
ถาม : ช่องพิเศษ หมายความว่าอะไร

ตอบ : ช่องพิเศษคืองานพิเศษในแต่ละบท เป็นคะแนนเสริมซึ่งไม่มีการบังคับส่ง หากนักเรียนไม่ส่งก็จะไม่มีผลใดๆกับนักเรียน ส่วนนักเรียนที่ส่งจะได้คะแนนพิเศษมารวมในบทนั้น

   คะแนนพิเศษมีการกำหนดเวลาส่ง และไม่มีการให้ส่งย้อนหลังเพื่อรักษาสิทธิ์ของคนที่ส่งในเวลา

งานพิเศษที่เป็นรูปภาพสามารถส่งได้ที่ช่องแชทของ https://www.facebook.com/sitkruchamp

หรือ ที่ Line(กรุณาทำกฎของห้อง หากมีการกระทำที่ส่งผลต่อห้องจะทำการเชิญออกทุกกรณี)

 
ถาม : ทำไมส่งงานแล้วแต่ในเว็บยังไม่เปลี่ยนแปลง

ตอบ : เนื่องจากครูยังผลิตนวัตกรรมที่เมื่อตรวจและเขียนในแฟ้มแล้วตัวของคะแนนจะปรากฏในเว็บได้เลย ดังนั้น การอัพเดทคะแนนจึงต้องทำด้วยมือซึ่งครูจะทำในชั่วโมงที่ไม่มีสอนหรืองานอื่นๆ ใจเย็นๆรอเป็นรอบๆนะครับ ส่วนนักเรียนที่ส่งตามปกติ เวลาครูกรอกภาพรวมมันก็จะขึ้นตามปกติครับ

 
ถาม :

ตอบ :

 

เกี่ยวกับ WE

   เว็บไซต์นี้สร้างขึ้นโดยใช้งบประมาณส่วนตัว สามารถสนับสนุนการดำเนินการได้ด้วยการสั่งซื้อหนังสือ "เด็ก(เก่ง)วิทย์ ติววิทย์กับครูแชมป์ประถมปลาย"

เอกสิทธิ์พิเศษ คลังข้อสอบวิทย์ online 

 

ข้อมูลปีการศึกษา 2564

 

คำถามที่พบบ่อย สามารถเลื่อนดูคำถามที่มักพบบ่อยได้ด้านล่างนี้

 
ถาม : เข้าสู่ระบบได้อย่างไร

ตอบ : ใช้ Username และ Password ตามที่ระบบกำหนด ซึ่งของนักเรียนจ่าการบุญใช้เลขประจำตัวนักเรียนเป็นหลัก ดูเพิ่มเติมได้จากคู่มือการใช้งาน <คู่มือสาธิต vdo> <คู่มือ PDF>

 
ถาม : ถ้าคลิกเริ่มทำแบบทดสอบจะหยุดพักได้หรือไม่

ตอบ : ถ้าเป็นแบบทดสอบจะเริ่มนับเวลาถอยหลังไม่สามารถทำซ้ำได้ ถ้าเป็นแบบฝึกทบทวน จะไม่มีการนับถอยหลัง

 
ถาม : ถ้าไม่ได้ทำแบบทดสอบได้หรือไม่

ตอบ : การเก็บคะแนนมีการเก็บคะแนนจาก
1. แบบทดสอบหลังเรียน
2. แบบฝึกทบทวน
3. บันทึกย่อ (จากการเรียนรายครั้ง)
4. แบบฝึกหัด (ถ้ามีการสั่งงาน)

หากครบกำหนดเวลาในการส่งคะแนนให้โรงเรียนจะถือว่าสละสิทธิ์การทำคะแนนส่วนนั้น

 
ถาม : มีการแจ้งนักเรียนค้างงานหรือไม่

ตอบ : ในส่วนของ WE Lms นักเรียนและผู้ปกครองสามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองได้จากเมนูคะแนน

   ส่วนภาพรวมครูแชมป์กำลังพัฒนาระบบแจ้งคะแนนอยู่

 
ถาม : ในส่วนที่ทำไปแล้วหากไม่พึงพอใจคะแนนจะสามารถขอซ่อมได้หรือไม่

ตอบ : การเก็บคะแนนแบ่งออกเป็น 4 ส่วน
1. แบบทดสอบหลังเรียน
2. แบบฝึกทบทวน
3. บันทึกย่อ (จากการเรียนรายครั้ง)
4. แบบฝึกหัด (ถ้ามีการสั่งงาน)

หากมีส่วนใดส่วนหนึ่งได้น้อย นักเรียนสามารถทำคะแนนในส่วนอื่นเพิ่มได้

 
ถาม : คะแนนส่วนไหนมีน้ำหนักมากที่สุด

ตอบ : กระบวนการเก็บคะแนนทั้ง 4 ส่วน จะมีน้ำหนักคะแนนเท่ากัน แต่จะมีส่วนที่สามารถถพัฒนาคะแนนเป็นพิเศษได้คือส่วนของแบบฝึกหัดบางหน้า(กรณีการเรียนทุกรูปแบบ) และคำถามพิเศษที่จะให้บันทึกในสมุด(กรณีที่โรงเรียนเปิดได้)หรือกิจกรรมพิเศษที่ให้ความร่วมมือกับครู

 
ถาม : ทำไมตอน Live สด นักเรียนบ้างคนขึ้นข้อความว่าไม่ให้เข้าดู

ตอบ : จากการสอบถามหลายๆคนทราบว่าหากใช้เมล์ที่มีการกำหนดอายุจะไม่สามารถเข้าได้ (Youtube kids) แก้ไขได้โดยใช้ gmail อื่นๆในการเข้าชมแทน

 

 
ถาม : ทำแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบในระบบแล้ว แต่ทำไมยังขึ้นว่า Not yet graded

Not yet graded

Not yet graded

ตอบ : แบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบดังกล่าวจะต้องรอครูผู้สอนเป็นผู้ตรวจไม่ใช่ระบบอัตโนมัติ เมื่อทำการให้คะแนนแล้วจะปรากฎให้นักเรียนทราบคะแนน

 
ถาม : ทำไมในระบบจึงแสดงว่าได้คะแนน 0 /2.0 คะแนน

ตอบ : เนื่องจากนักเรียนคลิกเข้าดูแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบ โดยคลิกเริ่มต้น ทำให้เวลาเริ่มนับถอยหลังตามที่ระบบกำหนด แต่นักเรียนไม่ตอบคำตอบ หรืออาจเกิดจากการที่พิมพ์คำตอบไม่ตรงกับคำถามหรือหัวข้อที่เรียน สังเกตได้จากคอมเมนท์ของครูในระบบ

   นักเรียนที่ได้ 0 ในส่วนนี้ สามารถทำคะแนนบันทึกย่อ (เลคเชอร์) และแบบฝึกหัดทดแทนค่าถัวเฉลี่ยในจุดนี้แทน

 

 
 

 

 

 

 

 counter ::  ::