WE เราจะเรียนรู้ไปด้วยกัน

 

คำถามที่พบบ่อย สามารถเลื่อนดูคำถามที่มักพบบ่อยได้ด้านล่างนี้

 
ถาม : เข้าสู่ระบบได้อย่างไร

ตอบ : ใช้ Username และ Password ตามที่ระบบกำหนด ซึ่งของนักเรียนจ่าการบุญใช้เลขประจำตัวนักเรียนเป็นหลัก ดูเพิ่มเติมได้จากคู่มือการใช้งาน <คู่มือสาธิต vdo> <คู่มือ PDF>

 
ถาม : ถ้าคลิกเริ่มทำแบบทดสอบจะหยุดพักได้หรือไม่

ตอบ : ถ้าเป็นแบบทดสอบจะเริ่มนับเวลาถอยหลังไม่สามารถทำซ้ำได้ ถ้าเป็นแบบฝึกทบทวน จะไม่มีการนับถอยหลัง

 
ถาม : ถ้าไม่ได้ทำแบบทดสอบได้หรือไม่

ตอบ : การเก็บคะแนนมีการเก็บคะแนนจาก
1. แบบทดสอบหลังเรียน
2. แบบฝึกทบทวน
3. บันทึกย่อ (จากการเรียนรายครั้ง)
4. แบบฝึกหัด (ถ้ามีการสั่งงาน)

หากครบกำหนดเวลาในการส่งคะแนนให้โรงเรียนจะถือว่าสละสิทธิ์การทำคะแนนส่วนนั้น

 
ถาม : มีการแจ้งนักเรียนค้างงานหรือไม่

ตอบ : ในส่วนของ WE Lms นักเรียนและผู้ปกครองสามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองได้จากเมนูคะแนน

   ส่วนภาพรวมครูแชมป์กำลังพัฒนาระบบแจ้งคะแนนอยู่

 
ถาม : ในส่วนที่ทำไปแล้วหากไม่พึงพอใจคะแนนจะสามารถขอซ่อมได้หรือไม่

ตอบ : การเก็บคะแนนแบ่งออกเป็น 4 ส่วน
1. แบบทดสอบหลังเรียน
2. แบบฝึกทบทวน
3. บันทึกย่อ (จากการเรียนรายครั้ง)
4. แบบฝึกหัด (ถ้ามีการสั่งงาน)

หากมีส่วนใดส่วนหนึ่งได้น้อย นักเรียนสามารถทำคะแนนในส่วนอื่นเพิ่มได้

 
ถาม : คะแนนส่วนไหนมีน้ำหนักมากที่สุด

ตอบ : กระบวนการเก็บคะแนนทั้ง 4 ส่วน จะมีน้ำหนักคะแนนเท่ากัน แต่จะมีส่วนที่สามารถถพัฒนาคะแนนเป็นพิเศษได้คือส่วนของแบบฝึกหัดบางหน้า(กรณีการเรียนทุกรูปแบบ) และคำถามพิเศษที่จะให้บันทึกในสมุด(กรณีที่โรงเรียนเปิดได้)หรือกิจกรรมพิเศษที่ให้ความร่วมมือกับครู

 
ถาม : ทำไมตอน Live สด นักเรียนบ้างคนขึ้นข้อความว่าไม่ให้เข้าดู

ตอบ : จากการสอบถามหลายๆคนทราบว่าหากใช้เมล์ที่มีการกำหนดอายุจะไม่สามารถเข้าได้ (Youtube kids) แก้ไขได้โดยใช้ gmail อื่นๆในการเข้าชมแทน

 

 
ถาม : ทำแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบในระบบแล้ว แต่ทำไมยังขึ้นว่า Not yet graded

Not yet graded

Not yet graded

ตอบ : แบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบดังกล่าวจะต้องรอครูผู้สอนเป็นผู้ตรวจไม่ใช่ระบบอัตโนมัติ เมื่อทำการให้คะแนนแล้วจะปรากฎให้นักเรียนทราบคะแนน

 
ถาม : ทำไมในระบบจึงแสดงว่าได้คะแนน 0 /2.0 คะแนน

ตอบ : เนื่องจากนักเรียนคลิกเข้าดูแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบ โดยคลิกเริ่มต้น ทำให้เวลาเริ่มนับถอยหลังตามที่ระบบกำหนด แต่นักเรียนไม่ตอบคำตอบ หรืออาจเกิดจากการที่พิมพ์คำตอบไม่ตรงกับคำถามหรือหัวข้อที่เรียน สังเกตได้จากคอมเมนท์ของครูในระบบ

   นักเรียนที่ได้ 0 ในส่วนนี้ สามารถทำคะแนนบันทึกย่อ (เลคเชอร์) และแบบฝึกหัดทดแทนค่าถัวเฉลี่ยในจุดนี้แทน

 

 
 

เกี่ยวกับ WE

   เว็บไซต์นี้สร้างขึ้นโดยใช้งบประมาณส่วนตัว สามารถสนับสนุนการดำเนินการได้ด้วยการสั่งซื้อหนังสือ "เด็ก(เก่ง)วิทย์ ติววิทย์กับครูแชมป์ประถมปลาย"

เอกสิทธิ์พิเศษ คลังข้อสอบวิทย์ online 

 

 

 

 

 

 counter ::  ::