WE เราจะเรียนรู้ไปด้วยกัน

 

คำถามที่พบบ่อย สามารถเลื่อนดูคำถามที่มักพบบ่อยได้ด้านล่างนี้

 
ถาม : ครูประจำชั้นรู้เรื่องรายการชิ้นงานของนักเรียนหรือไม่

ตอบ : ครูประจำชั้นจะต้องสอนในวิชาของตนเอง ดังนั้นครูผู้สอนจะสั่งงานและให้นักเรียนจดรายการลงในสมุดของตนเอง เพื่อเป็นการฝึกความรับผิดชอบและพัฒนาตนเอง

   การที่ไปถามครูประจำชั้นย่อมไม่ได้คำตอบที่ชัดเจน ที่ผ่านมานักเรียนที่ไม่มีงานค้างคือนักเรียนที่ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองตรวจสอบการบ้านของนักเรียนทุกวัน

 
ถาม : ระบบ WE Score เข้าดูอย่างไร

ตอบ : การเข้าดูคะแนนในระบบ We Score จะต้องกรอกรหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลักเพื่อเข้าดู  

 
ถาม : คะแนนที่ปรากฏมีข้อมูลรายละเอียดหรือไม่

ตอบ : คะแนนที่ปรากฏเป็นคะแนนของนักเรียนในแต่ละรายการ โดยด้านหลังจะระบุคะแนนเต็มของชิ้นงาน และ Link ข้อมูลโดยสังเขป

 
ถาม : คะแนนส่วนไหนแก้ไขได้

ตอบ : นักเรียนจะสามารถแก้ไขส่วนของคะแนนบันทึกย่อในวันที่ไม่มาเรียน โดยครูจะบันทึกในแฟ้มว่าเป็น "ข" แต่ในระบบจะนับเฉพาะคะแนนที่ได้ ให้สามารถดูจากเพื่อนแล้วนำมาส่งได้ แต่ไม่เกินวันสอบท้ายบทตามข้อตกลง

   นักเรียนสามารถแก้ไขส่วนคำถามพิเศษของแต่ละบทได้ (เฉพาะการส่ง ไม่ใช่การแก้ไขคะแนนให้เพิ่มขึ้น) แต่ไม่เกินวันสอบท้ายบทตามข้อตกลง

   นักเรียนสามารถส่งใบงานหรืออื่นๆแล้วได้คะแนนตามข้อตกลง กรณีส่งหลังวันสอบท้ายบทจะต้องได้รับคะแนนตามข้อตกลง

 
ถาม : ข้อตกลงดูได้ที่ไหน

ตอบ : ข้อตกลงอยู่ใน "ใบปิดปก" ซึ่งแจกให้นักเรียนทุกวันช่วงเดือน พ.ค. ไปแล้ว ทั้งนี้ได้มีการอ่านทีละข้อและถามมติของนักเรียนว่าต้องการปรับตรงไหนหรือไม่จนเป็นที่ตกลง

  

 
 
 
ถาม : ทำไมถึงได้ "ม" ในแฟ้ม

ตอบ : "ม" หมายถึง ไม่ปรากฏการส่งงาน เช่น นักเรียนไม่จดบันทึกย่อในชั่วโมง ไม่ส่งงานพิเศษตามกำหนด ไม่ส่งเล่มแบบฝึกเพื่อนับคะแนน โดยคะแนนจะแสดงคะแนนที่ได้หักจาก "ม" แล้ว

 
ถาม : ทำไมถึงได้ "ข" หรือ ขาดสอบ

ตอบ : "ข" หรือ ขาดสอบ หมายถึง      นักเรียนไม่ได้มาเรียนหรือสอบในชั่วโมงนั้นๆ เช่น ป่วย ไปฉีดวัคซีน หรือลา แต่ตามข้อตกลงนักเรียนสามารถยืมของเพื่อนไปบันทึกได้และมีสิทธิ์ได้ 2 คะแนน แต่ต้องส่งก่อนสอบท้ายบทนั้นๆ

   สำหรับนักเรียนที่ป่วยต้องรักษาสิทธิ์ของตนเอง โดยนำแบบฝึกหรืองานมาส่งให้ครูหลังจากที่มาเรียนพร้อมกับแจ้งถึงเหตุผลความจำเป็น หากครูตรวจสอบกับบันทึกการเช็คชื่อนักเรียนว่าตรงกันจะให้สิทธิ์ตามที่แจ้งในห้อง

   *หากทิ้งช่วงระยะเวลาเกินกว่าเหตุ ขอสงวนสิทธิ์ดุลพินิจของครูผู้สอนเพื่อความยุติธรรมกับเพื่อนๆนักเรียนคนอื่นที่ป่วยและทำงานตามกำหนด

 
ถาม : ทำไมครูต้องกำหนดเวลา

ตอบ : เพราะครูต้องทำคะแนนของนักเรียนจำนวนกว่า 160 คน หากไม่กำหนดเวลาในการเก็บคะแนนจะส่งผลต่อนักเรียนทั้งหมดและวิชาอื่นๆที่ต้องรอผลรวม และยังทำให้นักเรียนเรียนรู้ที่จะไม่กระตือรือร้นในการรักษาสิทธิ์ของตนเอง

 
ถาม : ทำไมบางช่องยังไม่ลงคะแนน

ตอบ : สาเหตุอาจเพราะนักเรียนยังไม่ได้สอบหรือส่งงานและครูยังรอที่จะเก็บคะแนนส่วนนั้นอยู่

 
ถาม : ทำไมบางคนได้คะแนนเกินกว่าคะแนนเต็ม

ตอบ : นักเรียนที่ได้คะแนนเกินกว่าคะแนนเต็มเป็นเพราะนักเรียนส่งงานก่อนกำหนด หรือทำงานอย่างตั้งใจกว่าปกติ

 
ถาม : ส่งงานย้อนหลังได้หรือไม่

ตอบ : นักเรียนสามารถส่งงานย้อนหลังได้ แต่ต้องไม่เกินวันสอบท้ายบทของบทถัดไป

 
ถาม : ถ้าไม่อยากให้แสดงคะแนนบนเว็บนี้ ทำได้หรือไม่

ตอบ : สามารถแจ้งครูผู้สอนได้ แต่ของสงวนสิทธิ์สอบถามส่วนตัวทุกกรณีทุกช่องทางตามข้อตกลงที่นักเรียนตกลงไว้ในวันแรกที่เรียน

 
ถาม : ถ้าต้องการมาสอบถามรายละเอียดของคะแนนสามารถทำได้หรือไม่

ตอบ : สามารถทำได้ โดย

1. ต้องนำสมุดวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมาด้วย

2. ต้องไม่ตรงกับชั่วโมงสอนของครู เพราะถือว่าทำให้นักเรียนคนอื่นเสียสิทธิ์

3. งดการโทรสอบถาม เนื่องจาก ณ เวลานั้นๆครูอาจไม่มีข้อมูลของนักเรียนทั้ง 160 คนในมือ

 
 
 
ถาม : ทำไมส่งงานแล้วแต่ในเว็บยังไม่เปลี่ยนแปลง

ตอบ : เนื่องจากครูยังผลิตนวัตกรรมที่เมื่อตรวจและเขียนในแฟ้มแล้วตัวของคะแนนจะปรากฏในเว็บได้เลย ดังนั้น การอัพเดทคะแนนจึงต้องทำด้วยมือซึ่งครูจะทำในชั่วโมงที่ไม่มีสอนหรืองานอื่นๆ ใจเย็นๆรอเป็นรอบๆนะครับ ส่วนนักเรียนที่ส่งตามปกติ เวลาครูกรอกภาพรวมมันก็จะขึ้นตามปกติครับ

 
ถาม :

ตอบ :

 

เกี่ยวกับ WE

   เว็บไซต์นี้สร้างขึ้นโดยใช้งบประมาณส่วนตัว สามารถสนับสนุนการดำเนินการได้ด้วยการสั่งซื้อหนังสือ "เด็ก(เก่ง)วิทย์ ติววิทย์กับครูแชมป์ประถมปลาย"

เอกสิทธิ์พิเศษ คลังข้อสอบวิทย์ online 

 
 
 

 

 

 

 

 counter ::  ::