ผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 วิชาวิทยาศาสตร์ จ่าการบุญ

หากมีข้อสงสัยคลิกเพื่อดู   คู่มือการใช้งาน

แบบทดสอบตอนที่ 1 มีจำนวน 40 ข้อ

  • เป็นข้อสอบเก่าที่นักเรียนเคยทำตอนเรียน 36 ข้อ คิดเป็น 90%

  • เป็นข้อสอบที่เตรียมสอบในชั้นที่สูงขึ้นแต่ตรงกับตัวชี้วัด 3 ข้อ คิดเป็น 7.5%

  • เป็นข้อสอบเชิงคิดสร้างสรรค์ 1 ข้อ คิดเป็น 2.5%

แบบทดสอบตอนที่ 2 มีจำนวน 22 ข้อ

  • เป็นการเลือกคำมาจากด้านบนมาเติม 12 ข้อ ตรงตามที่ครูเคยพูดใน VDO คิดเป็น 54.55%

  • เป็นปรนัยแบบถูก-ผิด 10 ข้อ เชิงคิดวิเคราะห์ ตรงตามที่ครูเคยพูดใน VDO คิดเป็น 45.45%

สำหรับผู้ปกครองที่ไม่ต้องการให้แสดงชื่อและคะแนนของนักเรียนสามารถแจ้งความประสงค์ได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์การสอบถามส่วนตัวทุกกรณี ในทุกช่องทาง

เลขที่ ต.1 (40) ต.2 (22) รวม (62)
4701 11 12 23
4702 10 11 21
4703 13 13 26
4704 12 4 16
4705 16 14 30
4706 20 15 35
4707 10 11 21
4708 10 8 18
4709 10 10 20
4710 13 8 21
4711 19 12 31
4712 13 15 28
4713 15 10 25
4714 17 8 25
4715 13 13 26
4716 10 15 25
4717 12 3 15
4718 10 11 21
4719 9 11 20
4720 11 12 23
4721 7 10 17
4722 17 13 30
4723 19 15 34
4724 11 17 28
4725 15 15 30
4726 20 12 32
4727 11 14 25
4728 18 10 28
4729 14 9 23
4730 15 13 28
4731 14 14 28
4732 14 14 28
4733 19 14 33
4734 9 9 18
4735 10 14 24
4736 18 12 30
4737 9 5 14
4738 16 17 33
4739 13 12 25
4740 13 11 24
4741 10 13 23
4742 16 14 30
4743 19 10 29
4744 15 12 27
4745 13 14 27

 counter