ผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 วิชาวิทยาศาสตร์ จ่าการบุญ

หากมีข้อสงสัยคลิกเพื่อดู   คู่มือการใช้งาน

แบบทดสอบตอนที่ 1 มีจำนวน 40 ข้อ

  • เป็นข้อสอบเก่าที่นักเรียนเคยทำตอนเรียน 36 ข้อ คิดเป็น 90%

  • เป็นข้อสอบที่เตรียมสอบในชั้นที่สูงขึ้นแต่ตรงกับตัวชี้วัด 3 ข้อ คิดเป็น 7.5%

  • เป็นข้อสอบเชิงคิดสร้างสรรค์ 1 ข้อ คิดเป็น 2.5%

แบบทดสอบตอนที่ 2 มีจำนวน 22 ข้อ

  • เป็นการเลือกคำมาจากด้านบนมาเติม 12 ข้อ ตรงตามที่ครูเคยพูดใน VDO คิดเป็น 54.55%

  • เป็นปรนัยแบบถูก-ผิด 10 ข้อ เชิงคิดวิเคราะห์ ตรงตามที่ครูเคยพูดใน VDO คิดเป็น 45.45%

สำหรับผู้ปกครองที่ไม่ต้องการให้แสดงชื่อและคะแนนของนักเรียนสามารถแจ้งความประสงค์ได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์การสอบถามส่วนตัวทุกกรณี ในทุกช่องทาง

เลขที่ ต.1 (40) ต.2 (22) รวม (62)
4601 16 18 34
4602 10 17 27
4603 0
4604 7 11 18
4605 18 12 30
4606 10 9 19
4607 19 14 33
4608 14 11 25
4609 11 15 26
4610 13 9 22
4611 9 6 15
4612 10 12 22
4613 11 8 19
4614 9 8 17
4615 13 7 20
4616 0
4617 7 9 16
4618 15 12 27
4619 0
4620 15 15 30
4621 22 15 37
4622 21 15 36
4623 13 14 27
4624 13 11 24
4625 11 13 24
4626 19 14 33
4627 8 11 19
4628 12 10 22
4629 14 13 27
4630 11 7 18
4631 12 10 22
4632 14 10 24
4633 13 4 17
4634 12 10 22
4635 19 10 29
4636 18 9 27
4637 14 9 23
4638 18 13 31
4639 13 15 28
4640 15 15 30
4641 6 9 15
4642 8 12 20
4643 12 15 27
4644 17 14 31
4645 12 14 26

 counter