ผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 วิชาวิทยาศาสตร์ จ่าการบุญ

หากมีข้อสงสัยคลิกเพื่อดู   คู่มือการใช้งาน

แบบทดสอบตอนที่ 1 มีจำนวน 40 ข้อ

  • เป็นข้อสอบเก่าที่นักเรียนเคยทำตอนเรียน 36 ข้อ คิดเป็น 90%

  • เป็นข้อสอบที่เตรียมสอบในชั้นที่สูงขึ้นแต่ตรงกับตัวชี้วัด 3 ข้อ คิดเป็น 7.5%

  • เป็นข้อสอบเชิงคิดสร้างสรรค์ 1 ข้อ คิดเป็น 2.5%

แบบทดสอบตอนที่ 2 มีจำนวน 22 ข้อ

  • เป็นการเลือกคำมาจากด้านบนมาเติม 12 ข้อ ตรงตามที่ครูเคยพูดใน VDO คิดเป็น 54.55%

  • เป็นปรนัยแบบถูก-ผิด 10 ข้อ เชิงคิดวิเคราะห์ ตรงตามที่ครูเคยพูดใน VDO คิดเป็น 45.45%

สำหรับผู้ปกครองที่ไม่ต้องการให้แสดงชื่อและคะแนนของนักเรียนสามารถแจ้งความประสงค์ได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์การสอบถามส่วนตัวทุกกรณี ในทุกช่องทาง

เลขที่ ต.1 (40) ต.2 (22) รวม (62)
4501 17 10 27
4502 10 9 19
4503 26 18 44
4504 10 11 21
4505 9 12 21
4506 12 6 18
4507 12 4 16
4508 0
4509 18 18 36
4510 7 11 18
4511 15 16 31
4512 6 9 15
4513 15 13 28
4514 19 11 30
4515 14 14 28
4516 9 15 24
4517 16 11 27
4518 17 7 24
4519 10 4 14
4520 9 4 13
4521 7 13 20
4522 18 12 30
4523 9 11 20
4524 13 11 24
4525 9 12 21
4526 5 9 14
4527 12 13 25
4528 19 12 31
4529 18 11 29
4530 20 13 33
4531 8 9 17
4532 7 11 18
4533 9 11 20
4534 19 11 30
4535 10 11 21
4536 11 4 15
4537 12 13 25
4538 10 7 17
4539 17 9 26
4540 13 6 19
4541 12 12 24
4542 11 13 24
4543 13 12 25
4544 10 11 21
4545 12 13 25

 counter