ผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 วิชาวิทยาศาสตร์ จ่าการบุญ

หากมีข้อสงสัยคลิกเพื่อดู   คู่มือการใช้งาน

แบบทดสอบตอนที่ 1 มีจำนวน 40 ข้อ

  • เป็นข้อสอบเก่าที่นักเรียนเคยทำตอนเรียน 36 ข้อ คิดเป็น 90%

  • เป็นข้อสอบที่เตรียมสอบในชั้นที่สูงขึ้นแต่ตรงกับตัวชี้วัด 3 ข้อ คิดเป็น 7.5%

  • เป็นข้อสอบเชิงคิดสร้างสรรค์ 1 ข้อ คิดเป็น 2.5%

แบบทดสอบตอนที่ 2 มีจำนวน 22 ข้อ

  • เป็นการเลือกคำมาจากด้านบนมาเติม 12 ข้อ ตรงตามที่ครูเคยพูดใน VDO คิดเป็น 54.55%

  • เป็นปรนัยแบบถูก-ผิด 10 ข้อ เชิงคิดวิเคราะห์ ตรงตามที่ครูเคยพูดใน VDO คิดเป็น 45.45%

สำหรับผู้ปกครองที่ไม่ต้องการให้แสดงชื่อและคะแนนของนักเรียนสามารถแจ้งความประสงค์ได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์การสอบถามส่วนตัวทุกกรณี ในทุกช่องทาง

เลขที่ ต.1 (40) ต.2 (22) รวม (62)
4401 12 14 26
4402 20 12 32
4403 8 6 14
4404 7 7 14
4405 12 12 24
4406 10 9 19
4407 8 10 18
4408 18 13 31
4409 17 14 31
4410 26 16 42
4411 16 9 25
4412 6 9 15
4413 15 15 30
4414 9 15 24
4415 11 8 19
4416 13 12 25
4417 11 11 22
4418 11 11 22
4419 21 14 35
4420 12 16 28
4421 15 13 28
4422 21 15 36
4423 12 11 23
4424 8 9 17
4425 13 12 25
4426 20 11 31
4427 15 10 25
4428 13 9 22
4429 11 13 24
4430 9 9 18
4431 20 16 36
4432 15 9 24
4433 14 15 29
4434 17 14 31
4435 6 13 19
4436 12 14 26
4437 15 8 23
4438 19 13 32
4439 9 15 24
4440 12 13 25
4441 14 12 26
4442 20 12 32
4443 14 13 27
4444 10 10 20
4445 18 14 32

 

 counter