ผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 วิชาวิทยาศาสตร์ จ่าการบุญ

หากมีข้อสงสัยคลิกเพื่อดู   คู่มือการใช้งาน

แบบทดสอบตอนที่ 1 มีจำนวน 40 ข้อ

  • เป็นข้อสอบเก่าที่นักเรียนเคยทำตอนเรียน 36 ข้อ คิดเป็น 90%

  • เป็นข้อสอบที่เตรียมสอบในชั้นที่สูงขึ้นแต่ตรงกับตัวชี้วัด 3 ข้อ คิดเป็น 7.5%

  • เป็นข้อสอบเชิงคิดสร้างสรรค์ 1 ข้อ คิดเป็น 2.5%

แบบทดสอบตอนที่ 2 มีจำนวน 22 ข้อ

  • เป็นการเลือกคำมาจากด้านบนมาเติม 12 ข้อ ตรงตามที่ครูเคยพูดใน VDO คิดเป็น 54.55%

  • เป็นปรนัยแบบถูก-ผิด 10 ข้อ เชิงคิดวิเคราะห์ ตรงตามที่ครูเคยพูดใน VDO คิดเป็น 45.45%

สำหรับผู้ปกครองที่ไม่ต้องการให้แสดงชื่อและคะแนนของนักเรียนสามารถแจ้งความประสงค์ได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์การสอบถามส่วนตัวทุกกรณี ในทุกช่องทาง

เลขที่ ต.1 (40) ต.2 (22) รวม (62)
4301 29 15 44
4302 17 17 34
4303 15 14 29
4304 23 16 39
4305 32 20 52
4306 16 12 28
4307 23 19 42
4308 24 16 40
4309 23 16 39
4310 30 18 48
4311 23 16 39
4312 14 16 30
4313 13 12 25
4314 19 11 30
4315 24 17 41
4316 22 11 33
4317 25 17 42
4318 26 14 40
4319 23 13 36
4320 19 13 32
4321 12 13 25
4322 18 16 34
4323 24 15 39
4324 15 13 28
4325 22 11 33
4326 26 13 39
4327 19 11 30
4328 21 13 34
4329 25 15 40
4330 21 15 36
4331 19 14 33
4332 21 15 36
4333 26 15 41
4334 27 19 46
4335 22 13 35
4336 17 10 27
4337 18 19 37
4338 21 14 35
4339 21 14 35
4340 19 9 28
4341 30 16 46
4342 28 14 42
4343 29 15 44
4344 25 11 36
4345 16 15 31

 

 counter