ผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 วิชาวิทยาศาสตร์ จ่าการบุญ

หากมีข้อสงสัยคลิกเพื่อดู   คู่มือการใช้งาน

แบบทดสอบตอนที่ 1 มีจำนวน 40 ข้อ

  • เป็นข้อสอบเก่าที่นักเรียนเคยทำตอนเรียน 36 ข้อ คิดเป็น 90%

  • เป็นข้อสอบที่เตรียมสอบในชั้นที่สูงขึ้นแต่ตรงกับตัวชี้วัด 3 ข้อ คิดเป็น 7.5%

  • เป็นข้อสอบเชิงคิดสร้างสรรค์ 1 ข้อ คิดเป็น 2.5%

แบบทดสอบตอนที่ 2 มีจำนวน 22 ข้อ

  • เป็นการเลือกคำมาจากด้านบนมาเติม 12 ข้อ ตรงตามที่ครูเคยพูดใน VDO คิดเป็น 54.55%

  • เป็นปรนัยแบบถูก-ผิด 10 ข้อ เชิงคิดวิเคราะห์ ตรงตามที่ครูเคยพูดใน VDO คิดเป็น 45.45%

สำหรับผู้ปกครองที่ไม่ต้องการให้แสดงชื่อและคะแนนของนักเรียนสามารถแจ้งความประสงค์ได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์การสอบถามส่วนตัวทุกกรณี ในทุกช่องทาง

เลขที่ ต.1 (40) ต.2 (22) รวม (62)
4201 17 12 29
4202 19 16 35
4203 25 16 41
4204 15 16 31
4205 13 11 24
4206 22 12 34
4207 21 14 35
4208 14 15 29
4209 12 13 25
4210 12 10 22
4211 24 15 39
4212 22 15 37
4213 12 15 27
4214 10 8 18
4215 8 8 16
4216 10 11 21
4217 14 10 24
4218 18 13 31
4219 20 16 36
4220 10 9 19
4221 16 9 25
4222 30 19 49
4223 21 14 35
4224 21 13 34
4225 30 15 45
4226 24 14 38
4227 25 13 38
4228 22 14 36
4229 23 15 38
4230 14 6 20
4231 19 4 23
4232 27 12 39
4233 19 12 31
4234 20 12 32
4235 18 14 32
4236 19 12 31
4237 16 13 29
4238 18 6 24
4239 17 16 33
4240 20 13 33
4241 24 13 37
4242 22 14 36
4243 15 7 22
4244 17 19 36
4245 24 13 37

 

 counter