ผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 วิชาวิทยาศาสตร์ จ่าการบุญ

หากมีข้อสงสัยคลิกเพื่อดู   คู่มือการใช้งาน

แบบทดสอบตอนที่ 1 มีจำนวน 40 ข้อ

  • เป็นข้อสอบเก่าที่นักเรียนเคยทำตอนเรียน 36 ข้อ คิดเป็น 90%

  • เป็นข้อสอบที่เตรียมสอบในชั้นที่สูงขึ้นแต่ตรงกับตัวชี้วัด 3 ข้อ คิดเป็น 7.5%

  • เป็นข้อสอบเชิงคิดสร้างสรรค์ 1 ข้อ คิดเป็น 2.5%

แบบทดสอบตอนที่ 2 มีจำนวน 22 ข้อ

  • เป็นการเลือกคำมาจากด้านบนมาเติม 12 ข้อ ตรงตามที่ครูเคยพูดใน VDO คิดเป็น 54.55%

  • เป็นปรนัยแบบถูก-ผิด 10 ข้อ เชิงคิดวิเคราะห์ ตรงตามที่ครูเคยพูดใน VDO คิดเป็น 45.45%

สำหรับผู้ปกครองที่ไม่ต้องการให้แสดงชื่อและคะแนนของนักเรียนสามารถแจ้งความประสงค์ได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์การสอบถามส่วนตัวทุกกรณี ในทุกช่องทาง

เลขที่ ต.1 (40) ต.2 (22) รวม (62)
4101 23 14 37
4102 31 16 47
4103 27 15 42
4104 30 19 49
4105 13 9 22
4106 34 19 53
4107 19 14 33
4108 16 14 30
4109 15 17 32
4110 19 14 33
4111 29 16 45
4112 19 11 30
4113 7 6 13
4114 14 9 23
4115 18 12 30
4116 0
4117 16 13 29
4118 23 11 34
4119 7 15 22
4120 0
4121 25 17 42
4122 36 20 56
4123 29 17 46
4124 18 13 31
4125 27 14 41
4126 14 9 23
4127 16 11 27
4128 0
4129 28 21 49
4130 13 14 27
4131 32 20 52
4132 13 9 22
4133 0
4134 0
4135 0
4136 0
4137 0
4138 0
4139 0
4140 0
4141 0
4142 0
4143 0
4144 0
4145 0

 

 counter