สมัครเรียนวิทย์ ม.ต้น กับครูแชมป์


เรียนวิทย์มัธยมต้น

 

: : รูปแบบการเรียน : :

e-Learning แบบ VDO Ondemand

   หลักสูตร HALOSecSci วิทย์มัธยมต้น เป็นรูปแบบการเรียน e - Learning โดยระบบ LMS ซึ่งสามารถเลือกเวลา สถานที่ เนื้อหา ที่ต้องการเรียนได้ บทเรียนเป็น VDO Ondemand ประกอบเอกสารและแบบทดสอบวิทยาศาสตร์มัธยมต้น
 

: : เนื้อหาที่เรียน : :

เนื้อหาเคมี ม.ต้น
1. สารและการจำแนก
2. สารละลาย
3. สารละลายกรด – เบส
4. ธาตุและสารประกอบ
5. การแยกสาร
6. การเปลี่ยนแปลงพลังงานและการเกิดปฏิกิริยาเคมี
7. วัสดุในชีวิตประจำวัน
เนื้อหาชีววิทยา ม.ต้น
8. เซลล์ของสิ่งมีชีวิต
10. ระบบร่างกายมนุษย์
11. ระบบร่างกายสัตว์
12. เทคโนโลยีชีวภาพ
13. กรรมพันธุ์และความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
14. ชีวิตและสิ่งแวดล้อม
15. อาหารกับการดำรงชีวิต
เนื้อหาฟิสิกส์ ม.ต้น
16. ปริมาณทางฟิสิกส์และการเคลื่อนที่
17. พลังงานความร้อน
19. คลื่น
20. แสงและการมองเห็น
21. ไฟฟ้า
22. อิเล็กทรอนิกส์
23. งานและพลังงาน
24. แรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ
เนื้อหาโลกและอวกาศ ม.ต้น
25. ปรากฏการณ์เกี่ยวกับอากาศในชีวิตประจำวัน
26. โลกของเรา
27. เอกภพ

ครอบคลุมตั้งแต่ ม.1 – ม.3

รวมเวลาเรียน 24:07:27 ชม.

 

: : ระยะเวลาการเรียน : :

  • สามารถเรียนได้ 365 วัน ไม่จำกัดจำนวนครั้งที่เรียนและชั่วโมงเรียน

  • เข้าเรียนที่ เรียนวิทย์ออนไลน์

: : ข้อมูลการเรียน : :

  • คอร์สละ 1,500 บ. (เฉลี่ยวันละ 4.11 บาท)

  • พิเศษ จองเรียนออนไลน์ก่อน 31 มี.ค. 65 ชำระเพียง 1,200 บาท (เฉลี่ยวันละ 3.29 บาท)

  • รับเพียง 10 คน

: : สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : :

ติดต่อครูแชมป์ เรียนพิเศษในพิษณุโลก

  จองแล้ว
ยังไม่ได้จอง
 
  • โฟกัส
  • ซี
  • จัสติน
  • โจโจ้
 

 counter