ผลงานนักเรียน

กิจกรรมวันสุนทรภู่

รางวัลชนะเลิศกิจกรรมระบายสีวันสุนทรภู่ ด.ช.เกียรติศักดิ์ สุขใย ป.4.2
รางวัลชนะเลิศกิจกรรมระบายสีวันสุนทรภู่ ด.ช.เกียรติศักดิ์ สุขใย ป.4.2
รางวัลชนะเลิศกิจกรรมระบายสีวันสุนทรภู่ ด.ช.เกียรติศักดิ์ สุขใย ป.4.2

กิจกรรมวันภาษาไทย

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการตอบปัญหาพืชศาสตร์ open ระดับประถมศึกษาตอนปลายถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย (ระดับภาค) ด.ญ.มีลักษณ์ คำเงิน ป.6.1 และ ด.ญ.ณัฐวศา มีพยุง ป.5.3


รางวัลชมเชย การแข่งขันรีดนมวัว open ระดับประถมศึกษาตอนปลายถึงมัธยมศึกษาตอนต้น (ระดับภาค) ด.ญ.วรัชญ์ศรา กังเศรษฐิณาธร และ ด.ญ.วรัชญ์พีรฎา กังเศรษฐิณาธร ป.4.1


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันจรวดขวดน้ำ
ดช.ธนวรรธน์ ศรีลา ป6.1 ด.ญ.ธนวรรน ศรีลา ป.5.1 ด.ช.ธนภัทร จรูญโรจน์ ณ อยุธยา ป.5.1

ผลงานครู

กลับหน้ารายการผลงาน   กลับหน้าหลัก

แฟ้มสะสมผลงานครูออนไลน์ เป็นการจัดระเบียบผลงานเพื่อใช้ควบคู่กับเอกสารอื่น ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าชมแฟ้มผลงานครูของครูแชมป์นะครับ

ผลงานนักเรียนและผลงานครู
Tagged on: